Hadiah Bukan Soal Kurus

Hadiah bergantung kepada keadaan dan tajaan. Ia boleh berbentuk barangan tajaan dan/atau wang tunai dan adalah sampingan untuk menyeronokkan keadaan. Sebarang hadia yang diberl bergantung kepada kelulusan bahagian KKM. Ia akan diumumkan nanti apabila program bermula dan boleh berubah dari masa ke semasa.

Boleh kami bantu? Contact Us Contact Us